آقا جهت کار در رستوران کیان پارس

ارسال شده 6 روز قبل
1,800,000ريال در هر ماه
پایان درخواست تا : 1400-08-21
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل