استخدام کارگر نظافتچی

ارسال شده 6 روز قبل
شیخ بها شمالی نبش دهقان مطلق
پایان درخواست تا : 1400-08-21
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل